Selskabet indkalder til

Generalforsamling torsdag den 2. november 2017 kl. 18

Sted: Konservatorskolen, Esplanaden 34, 1263 København K.

Før generalforsamlingen vil institutleder Mikkel Scharff give en introduktion til Konservatorskolens arbejde fra kl. 16:30 til ca. 17, efterfulgt af en rundvisning i laboratorierne.

For at komme til Konservatorskolen skal man ind gennem porten på adressen Esplanaden 34 og finde opgang 34C. Som tidligere kan medlemmer, der først kommer til generalforsamlingen, ringe til formanden på mobil 30291829.

Efter generalforsamlingen vil den nyvalgte bestyrelse formentlig holde et kort konstituerende møde. Det er derefter tanken, at de DSHK-medlemmer, der måtte ønske det, slutter programmet af med spisning på den nærliggende Cafe Petersborg. 

 Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til gældende vedtægter

 1. Valg af dirigent og referent.
 2.  Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.
 3.  Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en orientering  vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.
 4.  Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings repræsentantskab.
 5.  Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen.
 6.  Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 7.  Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.
 8.  Fastsættelse af medlemskontingent.
 9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden,                   Asbjørn Petersen (ap@esteban.dk), senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse,                 dvs. senest 23. oktober.

Bestyrelsen

________________________________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen august 2017.

Selskabet har ikke fundet det muligt at arrangere en sommerudflugt i år. Bestyrelsen arbejder til gengæld med de videre planer for vores bogudgivelser, og der afholdes generalforsamling med tilhørende arrangement den 2. november. Mere om det sidste senere.

Mht. bøgerne henviser vi til listen over historisk-kemiske skrifter her på hjemmesiden. Nr. 22  er udkommet  med os selv som forlæggere, og redaktionsgruppen arbejder ihærdigt med manuskripterne til nr. 23, som vi også selv vil stå for udgivelsen af sammen med Dansk Forening for Molekylspektroskopi. Se programmet for det afholdte symposium nedenfor.

Bestyrelsen har et ønske om ved en senere lejlighed at arrangere en kemisk byvandring i København. Interesserede kan i år hente inspiration ved at følge et lignende arrangement under Golden Days-festivalen;  se her under 9. september:

http://goldendays.dk/program/

De bedste hilsener
Asbjørn Petersen (formand)
Ture Damhus (sekretær)
Christian B. Knudsen (kasserer)

Tidligere arrangementer

Der afholdtes hovedmøde i Kemisk Forening                      

Symposium:   Molekylspektroskopi – et stykke dansk kemihistorie

Onsdag den 1. marts 2017 

i Festauditoriet, Københavns Universitet (tidligere KVL)
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C

med følgende program:
09:30  Mulighed for en hurtig kop kaffe/te og et stykke morgenbrød
09:40   Velkomster ved arrangørerne
09:45   Poul Erik Hansen: Dansk Forening  for Molekylspektroskopi og Molekylspektroskopisk Fond
10:00   Kjeld Schaumburg: Fra Bohr til Børge Bak
10:30   Niels Wessel Larsen: 60 år med mikrobølgespektroskopi ved KIKU
11:00   Kaffepause
11:30   Ole Faurskov Nielsen: Ramanspektroskopi et personligt tilbageblik
12:00   Søren Hassing: Resonans Raman Spektroskopi:  Elektronisk eller vibrationsspektroskopi eller begge dele ?
12:30   Frokost
13:30   Poul Erik Hansen og Flemming Møller Nicolaisen: IR-spektroskopi
14:00   Erik W. Thulstrup og Jens Spanget-Larsen: Spektroskopi med lineært polariseret lys
14:30   Niels Rastrup Andersen: Spektroskopiens udvikling i industrien
15:00   Kaffepause
15:30   Charlotte Held Gotfredsen: Væskefase-NMR i Danmark
16:00   Thomas Vosegaard: Faststof-NMR i Danmark
16:30   Snacks og et glas vin

De fleste af symposieforedragene vil blive udgivet i en bog i skriftserien fra Dansk Selskab for Historisk Kemi. Bogen vil omfatte yderligere et eller flere bidrag om molekylspektroskopiens udvikling i Danmark.