Selskabet afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 8. november 2018 kl. 17:30

Københavns Universitetsbibliotek Nord, Nørre Allé 49, 2200 København N med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne (som kan rekvireres hos sekretæren):

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.
 3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en orientering
  vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.
 4. Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings repræsentantskab.
 5. Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen.
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 7. Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.
 8. Fastsættelse af medlemskontingent.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest 30. oktober.

Før generalforsamlingen holder Børge Riis Larsen kl. 16:30 foredraget

Fra Havrebjerg til Carlsberg. Om S.P.L. Sørensen og pH  

med efterfølgende diskussion om pH-begrebet.

Efter generalforsamlingen er der spisning (for egen regning) på en nærliggende Nørrebro-restaurant.

Ved generalforsamlingen vil skrifter fra selskabets hvide skriftserie være til salg, herunder nr. 11 om S.P.L. Sørensen.

Skulle man have problemer med at finde mødestedet eller på anden måde ønske at kontakte selskabet på dagen, kan man ringe til sekretærens mobiltelefon (3077 2918) eller formandens(3029 1829).

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Ture Damhus (sekretær), 15. oktober 2018