Bestyrelsen

Formand:
Lektor, cand.scient. Asbjørn Petersen
Lejrevej 6, 2700 Brønshøj
Mobil: +45 3029 1829
E-mail: ap@esteban.dk

Sekretær:
Forskningskemiker, lic.scient. Ture Damhus

Novozymes A/S
Brudelysvej 32, 2C1, 2880 Bagsværd
Mobil: +45 3077 2918
E-mail: tda@novozymes.com; turedamhus@outlook.dk
(benyt venligst begge adresser)

Kasserer:
Afdelingsleder, civ.ing. Christian B. Knudsen
Universitetsparken 4, 2., 2100 København Ø
Tlf.: +45 3532 0663
Mobil: +45 2814 5097
E-mail: cbk@kb.dk; christian.knudsen@sund.ku.dk

Professor, dr.philos. Ragnar Bye
Farmaceutisk Institut
Oslo Universitet, Box 1068, Blindern, N-0316 Oslo
Tlf.: +47 22856579 eller +47 91383087
E-mail: ragnar.bye@farmasi.uio.no

Lektor, dr.phil. Carl Th. Pedersen
Institut for fysik, kemi og farmaci
Syddansk Universitet
Campusvej 55, 5230 Odense M
Tlf.: +45 6550 2569
Mobil: +45 2921 1412
Privat: Benediktes Allé 2, 5250 Odense SV
Tlf.: +45 6613 0459
E-mail: cthp@sdu.dk

Emeritus professor, dr.scient. et phil. Helge Kragh
Niels Bohr Arkivet
Niels Bohr Instituttet
Blegdamsvej 17, 2100 Kbh. K
Tlf.: 3532 5303
Mobil: 2940 3247
E-mail: helge.kragh@nbi.ku.dk

Revisor:
Fil.dr. Hans Peter Jensen
Jagtvej 172, 2100 København Ø
Tlf.: +45 3965 3429
Mobil:  +45 4060 4711
E-mail: hanspeter@ehp.dk

Revisorsuppleant:
Civilingeniør Per Eichner
M. Bechs Allé 118, 2650 Hvidovre
Tlf.: +45 3675 4000
E-mail: lisbeth.per.eichner@mail.dk

(Listen senest ajourført af sekretæren 13. november 2016.)