Vedtægter

Selskabets vedtægter kan rekvireres ved henvendelse til sekretæren.