Indmeldelse

Dansk Selskab for Historisk Kemi er en sektion under Kemisk Forening.

For at blive medlem kan du skrive til selskabets sekretær på turedamhus@outlook.dk. Medlemskab af DSHK alene koster 50 kr. om året.

Ønsker du medlemskab af Kemisk Forening og eventuelt andre sektioner, henviser vi til foreningens hjemmeside www.chemsoc.dk og anvisningerne dér. (Den hjemmeside er dog p.t. ikke opdateret.)