Selskabets historie

I begyndelsen af 70’erne fik Kemisk Forening nye vedtægter, der bl.a. gav mulighed for oprettelse af sektioner, der varetog specielle områder af kemien. I 1989 foreslog rektor Ole Bostrup så Kemisk Forenings bestyrelse, at der skulle oprettes en sektion med navn Dansk Selskab for Historisk Kemi.

Der blev holdt stiftende generalforsamling på H.C. Ørsted Instituttet i København den 11. april 1989, hvor selskabet blev oprettet med en bestyrelse på ni medlemmer med Ole Bostrup som formand, en post han beklædte, indtil han efter eget ønske trak sig tilbage i 2005.

Selskabets formål var at udbrede kendskabet til den historiske kemi gennem afholdelse af foredrag i lighed med Kemisk Forenings andre sektioner; men specielt for selskabets virksomhed har været, at det – ofte årligt – afholder halv- eller heldagssymposier over en samlet emnekreds. Foredragene ved disse symposier bliver udgivet i skriftserien Historisk-kemiske Skrifter, hvori der indtil nu er udkommet 23 numre. Symposierne og udgivelsen af skrifterne er blevet sponsoreret af forskellige fonde. Det første af disse symposier ”Zeise Symposiet”, der var et halvdagssymposium, blev afholdt den 12. oktober 1989.
Serien indeholder også enkelte bidrag, der ikke hidrører fra symposier.

Selskabet afholder som oftest en sommerekskursion til steder af historisk kemisk interesse.

Ved den første generalforsamling 15. november 1989 havde selskabet 74 medlemmer. I dag har det omkring 130 medlemmer. Det store flertal af medlemmerne kom i 1989 og kommer stadig fra Københavnsområdet.