Generalforsamling

Der blev afholdt generalforsamling i DSHK
mandag den 6. november 2023

Referat af generalforsamlingen kan rekvireres fra undertegnede.
Ture Damhus (sekretær)

Generalforsamling

Dansk Selskab for Historisk Kemi afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 9. november 2022. Referatet vil kunne rekvireres fra sekretæren og vil også blive tilstillet medlemmerne via mail.

Generalforsamling 2021

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling
mandag den 8. november 2021 .
Den nyvalgte bestyrelse kan ses på hjemmesiden.

Referat af generalforsamlingen kan rekvireres fra sekretæren.

Generalforsamling 2020

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling 

torsdag den 12. november 2020

Københavns Universitetsbibliotek Nord, 2200 København N, med deltagelse såvel fysisk inden for de lovlige rammer såvel som online.

Dagsordenen var som følger i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.
 3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en orientering vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.
 4. Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings repræsentantskab.
 5. Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen.
 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 7. Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.
 8. Fastsættelse af medlemskontingent.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Referat af generalforsamlingen kan rekvireres fra sekretæren. 

 

Generalforsamling 2019

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling

tirsdag den 5. november 2019

med forudgående foredrag af ingeniørdocent emeritus Alexander Senning, der fortalte om sin nye bog The Etymology of Chemical Names – Tradition and Convenience vs. Rationality in Chemical Nomenclature (De Gruyter 2019). Bogen indeholder en hel del kemihistorisk stof, en indgående gennemgang af alle typer af kemiske navne samt etymologi og historisk baggrund for et stort antal kemiske navne.

Referat af generalforsamlingen og det godkendte regnskab kan rekvireres fra sekretæren.

DSHKs sommerudflugt 2019

Fakse Kalkbrud
Lørdag d. 7. september 2019

Guide: geolog, professor Ida Fabricius, DTU.

Fakse Kalkbrud er et enormt hul i Faxe banke, hvor byen Faxe ligger på toppen. Det er et Mekka for fossilsamlere, da kalken udgøres af skeletter af mange forskellige havorganismer fra 66-62 Ma tilbage. Nogle steder er koralkalk hærdnet og har kunnet bruges som bygningssten. Den mere løse bryozokalk er et glimrende vandreservoir. Det nyder Faxebryggerierne godt af. Den er også ret let at udgrave og brænde til calciumoxid. Opalskallede organismer har givet anledning til dannelse af flintlag – dog ikke af god stenøksekvalitet.

Der afsluttes med spisning (for egen regning) et sted i nærheden.

For deltagelse er det obligatorisk at tilmelde sig ved at sende en e-mail til selskabets sekretær på turedamhus@outlook.dk   senest 1. september og meget gerne før. Angiv antal deltagere, e-mail- adresse og telefonnummer. Nærmere vedrørende transport og spisning arrangeres, når alle tilmeldinger foreligger, hvorefter vi melder tilbage til deltagerne. Foreløbig planlægges med start ved Geomuseum Faxe kl. 10:15.

På selve dagen kan man kontakte formanden på 3029 1829 og sekretæren på 2166 1297.

Generalforsamling 2018

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling

torsdag den 8. november 2018. 

Før generalforsamlingen holdt Børge Riis Larsen foredraget

Fra Havrebjerg til Carlsberg. Om S.P.L. Sørensen og pH.  

Referat af generalforsamlingen kan rekvireres hos sekretæren.

 

Årets sommerudflugt 2018

Dansk Selskab for Historisk Kemi afholder sin årlige sommerudflugt som en Historisk-Kemisk Byvandring i det centrale København.

Begivenheden finder sted lørdag den 25. august 2018 med start kl. 10:30 på Sølvtorvet, uden for den gamle Polyteknisk Læreanstalt på hjørnet af Øster Farimagsgade og Sølvgade.

Ruten er nu fastlagt og vil føre os fra Sølvtorvet via Øster Vold og Kongens Have og til seks lokaliteter i Indre By, alle relateret til kemiens historie i København og navne som Ørsted, Zeise og Julius Thomsen. Sven Harnung og Helge Kragh vil på skift fortælle om de steder, vi ser. Deltagerne er meget velkomne til at tilføje anekdoter eller fakta. Der afsluttes med spisning (for egen regning) på et etablissement, der serverer traditionel dansk frokost. Det hele forventes afsluttet ca. kl. 15 ikke langt fra magtens centrum. 

Af hensyn til bordbestilling og for at være sikker på at få alle med fra starten bedes man tilmelde sig ved at sende en E-mail til turedamhus@outlook.dk, gerne snart og senest med udgangen af den 24. august.   

Henvendelser af enhver art om arrangementet kan rettes til sekretæren på ovennævnte E-mail-adresse. På selve dagen kan man kontakte formanden på 3029 1829 og sekretæren på 3077 2918.

Ture Damhus, sekretær i DSHK

DSHK bidrog med følgende foredrag ved Kemisk Forenings årsmøde i Odense den 23. august 2018: 

Laila Zwisler, Danmarks Tekniske Universitet:  “Flow injection analyse og akademisk masse-innovation”.

Helge Kragh,   Emeritus Professor, Niels Bohr Instituttet: ”Opdagelsen (?) af de supertunge grundstoffer: En kontroversiel historie.” 

Asbjørn Petersen, Hvidovre Gymnasium: “Den tidlige danske plasticindustri”.

Se det fulde program for årsmødet her.

Selskabet afholdt

Generalforsamling torsdag den 2. november 2017 kl. 18

Sted: Konservatorskolen, Esplanaden 34, 1263 København K.

Før generalforsamlingen gav institutleder Mikkel Scharff en introduktion til Konservatorskolens arbejde, efterfulgt af en rundvisning i laboratorierne.

Referat af generalforsamlingen kan fås ved at henvende sig til sekretæren.

Orientering fra bestyrelsen august 2017.

Selskabet har ikke fundet det muligt at arrangere en sommerudflugt i år. Bestyrelsen arbejder til gengæld med de videre planer for vores bogudgivelser, og der afholdes generalforsamling med tilhørende arrangement den 2. november. Mere om det sidste senere.

Mht. bøgerne henviser vi til listen over historisk-kemiske skrifter her på hjemmesiden. Nr. 22  er udkommet  med os selv som forlæggere, og redaktionsgruppen arbejder ihærdigt med manuskripterne til nr. 23, som vi også selv vil stå for udgivelsen af sammen med Dansk Forening for Molekylspektroskopi. Se programmet for det afholdte symposium nedenfor.

Bestyrelsen har et ønske om ved en senere lejlighed at arrangere en kemisk byvandring i København. Interesserede kan i år hente inspiration ved at følge et lignende arrangement under Golden Days-festivalen;  se her under 9. september:

http://goldendays.dk/program/

De bedste hilsener
Asbjørn Petersen (formand)
Ture Damhus (sekretær)
Christian B. Knudsen (kasserer)

Der afholdtes

Hovedmøde i Kemisk Forening

Symposium:   Molekylspektroskopi – et stykke dansk kemihistorie

Onsdag den 1. marts 2017 

i Festauditoriet, Københavns Universitet (tidligere KVL)
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C

med følgende program:
09:30  Mulighed for en hurtig kop kaffe/te og et stykke morgenbrød
09:40   Velkomster ved arrangørerne
09:45   Poul Erik Hansen: Dansk Forening  for Molekylspektroskopi og Molekylspektroskopisk Fond
10:00   Kjeld Schaumburg: Fra Bohr til Børge Bak
10:30   Niels Wessel Larsen: 60 år med mikrobølgespektroskopi ved KIKU
11:00   Kaffepause
11:30   Ole Faurskov Nielsen: Ramanspektroskopi et personligt tilbageblik
12:00   Søren Hassing: Resonans Raman Spektroskopi:  Elektronisk eller vibrationsspektroskopi eller begge dele ?
12:30   Frokost
13:30   Poul Erik Hansen og Flemming Møller Nicolaisen: IR-spektroskopi
14:00   Erik W. Thulstrup og Jens Spanget-Larsen: Spektroskopi med lineært polariseret lys
14:30   Niels Rastrup Andersen: Spektroskopiens udvikling i industrien
15:00   Kaffepause
15:30   Charlotte Held Gotfredsen: Væskefase-NMR i Danmark
16:00   Thomas Vosegaard: Faststof-NMR i Danmark
16:30   Snacks og et glas vin

De fleste af symposieforedragene vil blive udgivet i en bog i skriftserien fra Dansk Selskab for Historisk Kemi. Bogen vil omfatte yderligere et eller flere bidrag om molekylspektroskopiens udvikling i Danmark.