Selskabet afholdt

Generalforsamling torsdag den 2. november 2017 kl. 18

Sted: Konservatorskolen, Esplanaden 34, 1263 København K.

Før generalforsamlingen gav institutleder Mikkel Scharff en introduktion til Konservatorskolens arbejde, efterfulgt af en rundvisning i laboratorierne.

Referat af generalforsamlingen kan fås ved at henvende sig til sekretæren.

Orientering fra bestyrelsen august 2017.

Selskabet har ikke fundet det muligt at arrangere en sommerudflugt i år. Bestyrelsen arbejder til gengæld med de videre planer for vores bogudgivelser, og der afholdes generalforsamling med tilhørende arrangement den 2. november. Mere om det sidste senere.

Mht. bøgerne henviser vi til listen over historisk-kemiske skrifter her på hjemmesiden. Nr. 22  er udkommet  med os selv som forlæggere, og redaktionsgruppen arbejder ihærdigt med manuskripterne til nr. 23, som vi også selv vil stå for udgivelsen af sammen med Dansk Forening for Molekylspektroskopi. Se programmet for det afholdte symposium nedenfor.

Bestyrelsen har et ønske om ved en senere lejlighed at arrangere en kemisk byvandring i København. Interesserede kan i år hente inspiration ved at følge et lignende arrangement under Golden Days-festivalen;  se her under 9. september:

http://goldendays.dk/program/

De bedste hilsener
Asbjørn Petersen (formand)
Ture Damhus (sekretær)
Christian B. Knudsen (kasserer)

Der afholdtes

Hovedmøde i Kemisk Forening

Symposium:   Molekylspektroskopi – et stykke dansk kemihistorie

Onsdag den 1. marts 2017 

i Festauditoriet, Københavns Universitet (tidligere KVL)
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C

med følgende program:
09:30  Mulighed for en hurtig kop kaffe/te og et stykke morgenbrød
09:40   Velkomster ved arrangørerne
09:45   Poul Erik Hansen: Dansk Forening  for Molekylspektroskopi og Molekylspektroskopisk Fond
10:00   Kjeld Schaumburg: Fra Bohr til Børge Bak
10:30   Niels Wessel Larsen: 60 år med mikrobølgespektroskopi ved KIKU
11:00   Kaffepause
11:30   Ole Faurskov Nielsen: Ramanspektroskopi et personligt tilbageblik
12:00   Søren Hassing: Resonans Raman Spektroskopi:  Elektronisk eller vibrationsspektroskopi eller begge dele ?
12:30   Frokost
13:30   Poul Erik Hansen og Flemming Møller Nicolaisen: IR-spektroskopi
14:00   Erik W. Thulstrup og Jens Spanget-Larsen: Spektroskopi med lineært polariseret lys
14:30   Niels Rastrup Andersen: Spektroskopiens udvikling i industrien
15:00   Kaffepause
15:30   Charlotte Held Gotfredsen: Væskefase-NMR i Danmark
16:00   Thomas Vosegaard: Faststof-NMR i Danmark
16:30   Snacks og et glas vin

De fleste af symposieforedragene vil blive udgivet i en bog i skriftserien fra Dansk Selskab for Historisk Kemi. Bogen vil omfatte yderligere et eller flere bidrag om molekylspektroskopiens udvikling i Danmark.