Generalforsamling 2021

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling
mandag den 8. november 2021 .
Den nyvalgte bestyrelse kan ses på hjemmesiden.

Referat af generalforsamlingen kan rekvireres fra sekretæren.