Forfatterarkiv: Ture

Generalforsamling 2019

Selskabet afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 5. november 2019 kl. 17:30

Københavns Universitetsbibliotek Nord, Nørre Allé 49, 2200 København N med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne (som kan rekvireres hos sekretæren):

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.
  3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en orientering vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.
  4. Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings repræsentantskab.
  5. Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen.
  6. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  7. Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.
  8. Fastsættelse af medlemskontingent.
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  11. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest 27. oktober.

Før generalforsamlingen holder ingeniørdocent emeritus Alexander Senning kl. 16:30 et foredrag om sin nye bog The Etymology of Chemical Names- Tradition and Convenience vs. Rationality in Chemical Nomenclature, som udkommer i september 2019 hos De Gruyter. Bogen indeholder en hel del kemihistorisk stof, en indgående gennemgang af alle typer af kemiske navne samt etymologi og historisk baggrund for et stort antal kemiske navne.

Alexander Senning virkede ved DIA/DTU i årene 1993-2003 og som lektor ved Aarhus Universitet fra 1962 til 1993. Under en orlov fra AU 1973-1975 beklædte han en stilling som laboratoriechef ved A/S Alfred Benzon. I sin forskning, som også fortsatte efter emeriteringen, har Alexander Senning hovedsagelig beskæftiget sig med organisk svovlkemi og lægemiddelkemi. Han er korresponderende medlem af Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg og har været formand for udvalget. Ved en tidligere lejlighed præsenterede han sin bog Elsevier’tain’t Dictionary of Chemoetymology, som udkom i 2007, for DSHK.

Efter generalforsamlingen er der traditionen tro spisning (for egen regning) på en nærliggende Nørrebro-restaurant.
Ved generalforsamlingen vil skrifter fra selskabets hvide skriftserie være til salg for favorable priser.

Skulle man have problemer med at finde mødestedet eller på anden måde ønske at kontakte selskabet på dagen, kan man ringe til sekretærens mobil (2166 1297) eller formandens (3029 1829).

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Ture Damhus (sekretær)
6. oktober 2019

DSHKs sommerudflugt 2019

Fakse Kalkbrud
Lørdag d. 7. september 2019

Guide: geolog, professor Ida Fabricius, DTU.

Fakse Kalkbrud er et enormt hul i Faxe banke, hvor byen Faxe ligger på toppen. Det er et Mekka for fossilsamlere, da kalken udgøres af skeletter af mange forskellige havorganismer fra 66-62 Ma tilbage. Nogle steder er koralkalk hærdnet og har kunnet bruges som bygningssten. Den mere løse bryozokalk er et glimrende vandreservoir. Det nyder Faxebryggerierne godt af. Den er også ret let at udgrave og brænde til calciumoxid. Opalskallede organismer har givet anledning til dannelse af flintlag – dog ikke af god stenøksekvalitet.

Der afsluttes med spisning (for egen regning) et sted i nærheden.

For deltagelse er det obligatorisk at tilmelde sig ved at sende en e-mail til selskabets sekretær på turedamhus@outlook.dk   senest 1. september og meget gerne før. Angiv antal deltagere, e-mail- adresse og telefonnummer. Nærmere vedrørende transport og spisning arrangeres, når alle tilmeldinger foreligger, hvorefter vi melder tilbage til deltagerne. Foreløbig planlægges med start ved Geomuseum Faxe kl. 10:15.

På selve dagen kan man kontakte formanden på 3029 1829 og sekretæren på 2166 1297.

Generalforsamling 2018

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling

torsdag den 8. november 2018. 

Før generalforsamlingen holdt Børge Riis Larsen foredraget

Fra Havrebjerg til Carlsberg. Om S.P.L. Sørensen og pH.  

Referat af generalforsamlingen kan rekvireres hos sekretæren.

 

Årets sommerudflugt 2018

Dansk Selskab for Historisk Kemi afholder sin årlige sommerudflugt som en Historisk-Kemisk Byvandring i det centrale København.

Begivenheden finder sted lørdag den 25. august 2018 med start kl. 10:30 på Sølvtorvet, uden for den gamle Polyteknisk Læreanstalt på hjørnet af Øster Farimagsgade og Sølvgade.

Ruten er nu fastlagt og vil føre os fra Sølvtorvet via Øster Vold og Kongens Have og til seks lokaliteter i Indre By, alle relateret til kemiens historie i København og navne som Ørsted, Zeise og Julius Thomsen. Sven Harnung og Helge Kragh vil på skift fortælle om de steder, vi ser. Deltagerne er meget velkomne til at tilføje anekdoter eller fakta. Der afsluttes med spisning (for egen regning) på et etablissement, der serverer traditionel dansk frokost. Det hele forventes afsluttet ca. kl. 15 ikke langt fra magtens centrum. 

Af hensyn til bordbestilling og for at være sikker på at få alle med fra starten bedes man tilmelde sig ved at sende en E-mail til turedamhus@outlook.dk, gerne snart og senest med udgangen af den 24. august.   

Henvendelser af enhver art om arrangementet kan rettes til sekretæren på ovennævnte E-mail-adresse. På selve dagen kan man kontakte formanden på 3029 1829 og sekretæren på 3077 2918.

Ture Damhus, sekretær i DSHK

DSHK bidrog med følgende foredrag ved Kemisk Forenings årsmøde i Odense den 23. august 2018: 

Laila Zwisler, Danmarks Tekniske Universitet:  “Flow injection analyse og akademisk masse-innovation”.

Helge Kragh,   Emeritus Professor, Niels Bohr Instituttet: ”Opdagelsen (?) af de supertunge grundstoffer: En kontroversiel historie.” 

Asbjørn Petersen, Hvidovre Gymnasium: “Den tidlige danske plasticindustri”.

Se det fulde program for årsmødet her.