Generalforsamling

Dansk Selskab for Historisk Kemi afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 9. november 2022. Referatet vil kunne rekvireres fra sekretæren og vil også blive tilstillet medlemmerne via mail.