Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i DSHK
Mandag den 6. november 2023 kl. 17

Sted: KUB Nord på Frederik Bajers Plads, mødelokalet ’KUB Lighthouse Zone 1’ (indgang gennem bibliotekets hovedindgang)

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før.

Før generalforsamlingen vil formanden, Asbjørn Petersen, rapportere fra EuChems kemihistoriske møde i Vilnius i maj måned i år.
Efter generalforsamlingen kan deltagerne følges med bestyrelsen til spisning på en nærliggende restaurant.

Deltagere fra hele Kemisk Forenings medlemsskare er meget velkomne. DSHK ser gerne nye ansigter i sektionen og specielt i bestyrelsen.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Ture Damhus (sekretær)